dgtalks logo
welcome bonus
Welcome Bonus

DGTALKS

美女 | 娱乐 | 搞笑 | 生活 | 博彩资讯 | 羽博777

主页 » 大马 Talks » 一马援助金不被批准的原因 BR1M

一马援助金不被批准的原因 BR1M

一马援助金不被批准的原因 BR1M

一马援助金不被批准的原因 BR1M 2014年的一马援助金(BR1M 3.0)已经在2014年2月22日开始以银行汇款的方式分发援助金给那些有提供银行户口资料的申请者。至于那些没有提供银行户口资料的申请者,将会收到一马援助金债券。 很多人都纷纷的询问,为何我的申请不被批准,这里就带给大家那些不被批准的可能原因:-

 1.  No. pengenalan pemohon tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 身份证号码不存在JPN资料库。
 2.  Nama pemohon berbeza dengan data JPN 申请者姓名和JPN资料不符。
 3.  No. pengenalan pemohon tidak wujud di UGAT/PDRM 身份证号码不存在UGAT/PDRM资料库。
 4.  Nama pemohon berbeza dengan data UGAT/PDRM 申请者姓名和UGAT/PDRM资料库不符。
 5.  Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan isi rumah melebihi RM4,000 家庭收入超过RM4000。
 6.  Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan melebihi RM2,000 收入超过RM2000。
 7.  Pemohon telah menerima baucar buku 申请者是一马购书卷受惠者。
 8.  Semakan-data agensi mendapati had kemampuan pemohon memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan 申请者拥有不符资格交通工具。
 9.  Semakan data agensi mendapati had kemampuan suami/isteri memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan 申请者配偶拥有不符资格交通工具。
 10.  Semakan data agensi mendapati had kemampuan tanggungan memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan 申请者拥有不符资格交通工具。
 11.  Pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan 申请者已婚,但是没有附上其配偶资料。
 12.  Pemohon berstatus kahwin tetapi maklumat pasangan tidak lengkap 申请者已婚,但是配偶资料不完整。
 13.  Maklumat tanggungan tidak lengkap 负担资料不完整。
 14.  Pendapatan kasar bulanan isi rumah di borang melebihi RM4,000 家庭收入超过RM4000。
 15.  Pendapatan kasar bulanan di borang melebihi RM2,000 收入超过RM2000。
 16.  Pemohon tidak melepasi kelayakan umur memohon 申请者年龄不符合资格。
 17.  Permohonan lebih daripada satu kali 申请者申请超过1次。
 18.  Pemohon wujud sebagai suami/isteri permohonan lain 申请者是其他申请者的配偶。
 19.  Pemohon wujud sebagai tanggungan permohonan lain 申请者是其他申请者的负担。
 20.  Suami-atau Isteri telah membuat permohonan lain 配偶有其他申请。
 21.  Suami atau Isteri wujud sebagai suami/isteri pemohon lain 配偶是其他申请者的配偶。
 22.  Suami atau isteri wujud sebagai tanggungan pemohon lain 配偶是其他申请者的负担。
 23.  Tanggungan telah membuat permohonan lain 负担有其他申请。
 24.  Tanggungan-wujud sebagai suami/isteri pemohon lain 负担是其他申请者配偶。
 25.  Tanggungan wujud sebagai tanggungan pemohon lain 负担是其他申请者的负担。
 26.  Percubaan memohon sebagai pasangan lebih daripada 4 kali 尝试申请成为配偶超过4次。
 27.  No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 配偶/负担身份证号码不存在JPN资料库 。
 28.  Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data JPN 配偶/负担姓名和JPN资料库不符。
 29.  No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di PDRM 配偶/负担资料不存在PDRM资料库。
 30.  Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data PDRM 配偶/负担姓名不存在PDRM资料库
 31.  No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di UGAT 配偶/负担身份证号码不存在UGAT资料库。
 32.  Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data UGAT 配偶/负担姓名不存在UGAT资料库 33 Maklumat pasangan perlu pengesahan 配偶资料需要被过滤。 34 Maklumat tanggungan perlu pengesahan 负担资料需要被过滤。