dgtalks logo
welcome bonus
Welcome Bonus

DGTALKS

美女 | 娱乐 | 搞笑 | 生活 | 博彩资讯 | 羽博777

主页 » 大马 Talks » 鬼怪附身? 还是拥有超能力? 喜欢漂浮的日本少女-林奈津美

鬼怪附身? 还是拥有超能力? 喜欢漂浮的日本少女-林奈津美

dg japan 06

日本姑娘林奈津美是一位摄影师,她的作品别具一格,因为她只拍自己。

从2011年起,林奈津美带着三脚架走遍东京的大街小巷,用延时功能自拍自己跳跃的瞬间。每张照片里的她都仿佛在空中漂浮

dg japan 01 dg japan 02 dg japan 03 dg japan 04 dg japan 05 dg japan 07 dg japan 08 dg japan 09 dg japan 10 dg japan 11 dg japan 12 dg japan 13 dg japan 14 dg japan 15 dg japan 16 dg japan 17