dgtalks logo
welcome bonus
Welcome Bonus

DGTALKS

美女 | 娱乐 | 搞笑 | 生活 | 博彩资讯 | 羽博777

主页 » 免费游戏 » Pokemon Go 最值得培養的七隻獸,千萬別小看它們!

Pokemon Go 最值得培養的七隻獸,千萬別小看它們!

1. 大呆獸 
1
大呆獸是小呆獸的進化,進化過程只需一次,需要糖果50粒。唔好睇小呆獸咁呆,但在進化成大呆獸後,是隻實力強勁的精靈,CP值都非常之高,其防禦力甚至達198,在精靈中屬第八高防禦力。而且小呆獸亦時常出沒,上網check 一check 就可以去捉啦!

2. 水箭龜

2

 

講完最強攻擊,自然要講最強防守,主角就係水箭龜,被逾為「最強之盾」,防禦力達222。

3. 最易升級 – 大口蝠
3

波音蝠出現之多是人皆有知,唔好睇波音蝠咁多咁煩,但正正因為佢夠多,所以好容易獲得糖果升級,成為大口蝠。只要你捉到一隻或提升一隻波音蝠CP值至311 CP值,就可以進化成一隻過千CP值的大口蝠,所需糖果50粒,但只需進化一次,可說是最易進化的精靈。

 

4. 大比鳥

4

波波可以話係繼波音蝠來說,出現率第二高,非常容易儲「糖果」,而且可以直接由比比鳥進化成大比鳥。只要先提升至擁有或捉到CP值達303的波波,或CP值達568的比比鳥,就可以進化至過千CP值的大比鳥了。由波波進化至比比鳥需要12粒糖果,由比比鳥進化成大比鳥則要50粒糖果。

 

5. 大力蛙

5

身為水系和格鬥系的大力蛙擁有不俗的防禦力,達202 ,防守力是現時精靈中排行第5。但原來要培育大力蛙一啲都唔難。佢係由蚊香蝌蚪進化成蚊香蛙,再進化成大力蛙,所需糖果是25及100。不過由於蚊香蝌蚪周不時都會出現,而且十分易捉,可說是十分抵培育的精靈,用大力蛙來守道館都是個不錯的選擇。

 

 

6. 鯉魚龍

6

 

鯉魚王通街都係,小編有次去捉精靈時,同一個pokestop出現4條鯉魚王。不過,進化到鯉魚龍要用400粒「糖果」,亦即是要捉100條鯉魚王再賣走,才夠糖果進化。雖然有人話進化鯉魚王要咁多「糖果」好唔抵,但只要先提升至擁有或捉到CP值達79的鯉魚王,再去進化,就得到CP值過千的鯉魚龍了。雖然捕捉鯉魚王過程需時,但要培養進化成鯉魚龍的過程其實幾簡單。

 

 

7. 水伊貝/火伊貝/雷伊貝

7.kjpg

想要一隻戰鬥力高又可愛的小精靈非伊貝莫屬,伊貝可以進化成水伊貝、火伊貝或雷伊貝,可是進化成邊種伊貝就是電腦隨機的。

如果想特定要一種伊貝,就要在進化前幫它改名,在進化前將它的名字由Eevee改成相應的名字,如將雷伊貝改名成Sparky;水伊貝改名成Rainer;火伊貝改名成Pyro,之後再按進化按鈕,就可以得到你想要的伊貝!

在進化的伊貝中,火伊貝的攻擊力則是最強,達238,只是僅次於啟暴龍。而伊貝又唔太難捉,小編升到11 level,就可以經常捉到逾100 CP值的伊貝,有時仲接近300 CP。而伊貝只需進化一次,所需糖果是25粒,亦唔太難。但正因為只可以進化一次,所以建議先將伊貝提升至相當高CP值,繼而進化,如此便可輕易得到逾1000 CP的火伊貝。否則進化成火伊貝再提升能力,便需要用到較多的星塵。

 

 

其實每隻精靈都可以進化成過千CP值的精靈,只要唔好急於在低Level進化,在角色升到較高Level時,隨時在街上捉到CP值過200/300的小精靈,再選擇本身已高CP值的小精靈來進化,就可以進化成過千CP值的精靈。但幾高CP值的小精靈才可以進化到過千的CP值呢? 大家可以到以下網站Check下,咁就可以玩得又抵又得到高CP值的精靈了。

一般認為高CP值就一定有著數,確實CP值愈高,理論上在對戰時會更有利,但其實技能及屬性相尅才是最重要的一環。在打道館時,選擇一隻可尅制對方的精靈,就算CP值較低都會有戰勝的機會。